LEARNING ARCHITECTURE

LEARNING ARCHITECTURE

Mij heeft de vraag , hoe echt en betekenisvol leren tot stand komt altijd enorm geboeid. Het is de vraag die in het hart van elk onderwijsproces thuishoort. En om echt leren vorm te geven ga je te werk als een architect.

Een architect neemt bij het ontwerpen van gebouwen het wonen en werken van mensen als uitgangspunt. Wonen en werken zelf kan hij niet ontwerpen, maar de omstandigheden wel.

Het is in onderwijs niet anders. Ook daar zijn de juiste omstandigheden cruciaal. En ook daar geldt, dat je het leren zelf niet kunt ontwerpen. Maar als de leeromgeving klopt, dan ontstaat authentiek en betekenisvol leren nagenoeg vanzelf. Het design van die leeromgeving noem ik ‘Learning Architecture’. En dat omvat meer dan alleen de fysieke omgeving.

Leren van de grond af aan opnieuw opbouwen vereist een een totaalvisie en vereist bouwkundige vaardigheden. Het gaat erom een omgeving -in de ruimste zin van het woord- te bouwen, waarin het leren als het ware vanzelf tot stand komt.

En voor opnieuw opbouwen heb je ook nieuwe bouwmaterialen nodig, de juiste bouwmaterialen. Daarom werk ik graag met ‘Projects4Learning’ Met deze unieke content kunnen docenten de juiste omgeving voor leren creëren. Zonder zelf nieuw materiaal te hoeven ontwerpen. En van daaruit bouwen we samen verder aan betekenisvol onderwijs.

Een sprookje? Nee. Moeilijk? Soms. Nooit eerder vertoond? Oh ja, al vele malen. Dus……?

Feasability

Authentiek en betekenisvol leren is niet zomaar ingevoerd. En gaat eigenlijk ook niet met een standaardaanpak. Daarom is het van groot belang om van tevoren een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren..

Implementatie

Een haalbaarheidsonderzoek levert een schat aan gegevens op en vormt de  basis voor een stappenplan bij de implementatie.  Een trainingstraject is daar een belangrijk onderdeel van. 

Onsite

En is eenmaal een nieuwe manier van leren ingevoerd, dan komt het -misschien wel- belangrijkste onderdeel.  Dan moet de nieuwe werkwijze door een coachende aanwezigheid in de klas verankerd worden. 

BIO

Henk van Keulen was jarenlang docent, schoolleider en consultant met een grote belangstelling voor een veel intensievere en authentiekere manier van leren.

STUUR ME EEN BERICHT!